Для сотрудников

1. Законодавча база у сфері страхування:

• Конституція України (прийнята на п’ятої сесії Верховної ради України 28.06.1996 р.) (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про страхування» №85/96-ВР від 07.03.1996 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» №1961-ІV від 01.07.2004 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» №2245-Ш від 18.01.2001 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про заставу» № 2654-XII від 02.10.1992 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про оренду державного та комунального майна» №2269-ХІІ від 10.04.1992 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-III від 12.07.2001 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про судову експертизу» №4038-XII від 25.02.1994 р. (зі змін. та доп).
• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» № 3565-VI від 05.07.2011 р.
• Закон України «Про акціонерні товариства» №514-VІ від 17.09.2008 р. (зі змін. та доп.).
• Постанова КМ України №624 від 19.08.2015 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса».
• Постанова КМ України №667 від 22.06.2011 р. «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України».
• Постанова КМ України №402 від 29.03.2002 р. «Про затвердження Порядку і правил обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї».
• Постанова КМ України №959 від 14.08.1996 р. «Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті».
• Постанова КМ України №232 від 03.04.1995 р. «Про затвердження Положення про порядок та умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).
• Постанова КМ України №1788 від 16.11.2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежно-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру».
• Постанова КМ України №733 від 01.06.2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів».
• Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 р. №565 «Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування».
• Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.01.2013 р. «Про внесення змін до порядку реєстрації договорів перестрахування».
• Розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.12.2015 р. № 3470 «Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 09 липня 2010 року № 566 «Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (щодо збільшення розмірів страхових сум за договорами ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподіяну майну – до 100 000 гривень на одного потерпілого та за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю – до 200 000 гривень на одного потерпілого).
• Рішення Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».
• Розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.02.2016 р. № 295 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо коригування фінансового результату до оподаткування».


2. Шаблони та типові зразки договорів страхування:

2.1. Агентський договір

2.2. КАСКО

2.3. Добровільне особисте страхування здоров’я від ДТП

2.4. Страхування майна

2.5. Обовязкове страхування відповідальності приватного нотаріуса

2.6. Про надання послуг

2.7. Характеристика та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування

Скачати