Страховий випадок

ПОРЯДОК ДІЙ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

1. Страхування наземного транспорту (АвтоКАСКО)

У разі настання страхового випадку необхідно подзвонити в інформаційно-довідкову службу ПрАТ «СК «ОСТРА» за телефонами: 0 800-501-504 (цілодобово) та (048) 724-68-30, (050) 392-14-56 (з 9:00 до 17:30) та повідомити наступні відомості:

- Номер договору страхування, а також П.І.Б. застрахованої особи.
- Дата, час і місце страхового випадку.
- Реєстраційний номер, марка й колір застрахованого автомобилю.
- Характер пошкоджень автомобилю.
- Обставини страхового випадку.
- Дані щодо інших учасників страхового випадку (при наявності).

Викликати працівників відповідних підрозділів Національної поліції України, які нададуть офіційні документи про дорожньо–транспортну подію.

Спеціаліст ПрАТ «СК «ОСТРА» за телефоном надасть потерпілій особі інструкції щодо подальших дій із врегулювання страхового випадку та спрямує до офісу Страхової компанії «ОСТРА».

Для одержання страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний надати документи, які доводять настання страхового випадку й підтверджують розмір збитків:

- повідомлення про настання страхової події від Страхувальника (Вигодонабувача), або їх законного представника;
- заява Страхувальника (Вигодонабувача) про виплату страхового відшкодування;
- копії документів компетентних органів, встановленого зразка, а саме: відповідних підрозділів Національної поліції України, ДСНС, суду та інших органів, організацій, установ тощо;
- оригінали документів, що підтверджують характер і розмір збитку (висновки авто товарознавчих досліджень, експертиз, рахунок-фактури тощо).
- платіжні документи (чеки, квитанції й т.д.), що підтверджують додаткові витрати Страхувальника;
- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, повний комплект ключів (у випадку крадіжки/викрадення);
- копія посвідчення водія (посвідчення особи-водія, що управляла застрахованим транспортним засобом на момент настання події);
- засвідченні належним чином копії: паспорту, ідентифікаційного номеру Страхувальника, Вигодонабувача, законного представника (якщо Страхувальником є фізична особа), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки (витягу) ЄДРПОУ (якщо Страхувальником є юридична особа);

ЯКЩО ВІДБУЛОСЯ НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ:

Негайно подзвонити й повідомити про незаконне заволодіння ТЗ у чергову частину територіального підрозділу Національної поліції України, а також в інформаційно-довідкову службу ПрАТ «СК «ОСТРА» за телефонами: 0 800-501-504 (цілодобово) та (048) 724-68-30, (050) 392-14-56 (з 9:00 до 17:30).
Подзвонивши в ПрАТ «СК «ОСТРА» необхідно повідомити наступні дані:

- Номер договору страхування, а також П.І.Б. застрахованої особи.
- Марку транспортного засобу і його державний номер.
- Дату, час і місце події (гараж, стоянка, будинок, т.п.).
- Координати територіального підрозділу Національної поліції України, у якому була зроблена заява про подію (бажано П.І.Б. слідчого, дізнавача прийнявшого заяву, та його номер телефону).

Надати письмову заяву про незаконне заволодіння транспортним засобом у відповідний територіальний підрозділ Національної поліції України за місцем події.
Не пізніше 48 годин з моменту події, Страхувальник зобов'язаний, заявити Страховику письмово про про подію та надати наступні документи:

- Оригінал договору страхування.
- Свідоцтво про реєстрацію ТЗ і технічний талон (якщо вони не вилучені органами Національної поліції України).
- Посвідчення водія з відповідною категорією.
- Документи на право керування, використання й розпорядження ТЗ.
- Повний комплект оригінальних ключів, пультів від електронної сигналізації й ключі від пристрою механічного блокування.
- Письмове пояснення Страхувальника (законного представника) із вказівкою місця, часу й всіх обставин події.
- Договір (квитанція, чек) зі стоянки, якщо в момент настання страхового випадку ТЗ там перебував.

Данний перелік документів не є вичерпаним і може бути доповнений відповідно до характеру та обставин випадку.

Спеціаліст ПрАТ «СК «ОСТРА» повідомить перелік додаткових документів, які необхідно надати для комплектації справи (у разі необхідності).

Шановні клієнти Cтрахової компанії «ОСТРА»!

Будьте відповідальними й уважно вивчайте зміст і умови Вашого договору страхування!


Повідомлення про настання страхової події

Заява на виплату


2. СТРАХУВАННЯ МАЙНА

У разі настання страхового випадку необхідно:
- Подзвонити в інформаційно-довідкову службу ПрАТ «СК «ОСТРА» за телефонами: 0 800-501-504 (цілодобово) та (048) 724-68-30, (050) 392-14-56 (з 9:00 до 17:30).

- Прийяти всі можливі заходи щодо запобігання та зменшенню збитку, та порятунку застрахованого майна, якщо це є можливим.

- Заявити про випадок у відповідні державні органи, до компетенції яких входить розслідування події, що відбулася, для вживання необхідних заходів і підтвердження факту настання страхового випадку.

- При пожежі, ударі блискавки, вибуху побутового газу, вживаного для побутових цілей, повідомити територіальний підрозділ ДСНС України (тел. 101), якщо ж пожежа відбулася у випадку підпалу, додатково повідомте відповідний підрозділ Національної поліції України (тел. 102).

При ушкодженні водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних і протипожежних систем повідомите в ДЕЗ (ЖКС) або аварійну службу, що має дозвіл на здійснення відповідної діяльності.

При злочинних діях третіх осіб, при крадіжці зі зломом, грабежі, розбійному нападі повідомите відповідний підрозділ Національної поліції України (тел. 102).

Зберігайте постраждале майно у тому вигляді, в якому воно знаходиться після випадку, який може бути визнано страховим.

Не пізніше 48 годин, починаючи з моменту, коли Ви довідалися про збиток, повідомте про це Страховика в письмовій формі (факсимільним зв'язком, рекомендованим листом, за допомогою кур'єра й т.і.).

Надайте Страховикові або його представнику можливість проводити огляд або обстеження ушкодженого майна, розслідування причин і розміру збитку, брати участь у заходах щодо зменшення розміру збитку й порятунку застрахованого майна.

На вимогу Страховика повідомте у письмовому вигляді всю інформацію, необхідну для встановлення всіх об’єктивних причин випадку, що відбувся, і розміру ушкоджень або факту загибелі застрахованого майна.

Надайте Страховикові пакет документів, необхідний для ухвалення рішення про виплату страхового відшкодування (вказаний у договорі і Правилах страхування).


Повідомлення про настання страхової події

Заява на виплату


3. СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ (подорожуючих за кордон)

Перш ніж виконати будь–яку дію, Застрахована особа повинна звернутися в Асистанський центр Сервісної компанії (цілодобово): +38 044 239 88 00;
Цілодобовий контакт-центр: 0 800 501 504;
(048) 724-68-30, (050) 392-14-56  з 9:00 до 17:30

При зверненні до Сервісної компанії Застрахована особа повинна повідомити:
а) повністю своє прізвище, ім’я, по-батькові, номер, серію та термін дії поліса;
б) суть події, що трапилась, сповістити про необхідну допомогу.
Застрахована особа зобов’язана забезпечити представнику Страховика доступ до будь-якої інформації стосовно страхового випадку.

У разі неможливості зателефонувати перед консультацією з лікарем або перед екстренною госпіталізацією Застрахована особа, або особа, що представляє її інтереси, повинна негайно (як тільки стане можливо, але не пізніше 24 годин з моменту настання події) повідомити Асистанський ценр Сервісної компанії.
Для відшкодування понесених витрат, оплачених Страхувальником або Застрахованою особою самостійно, вона повинна протягом 10 діб з моменту повернення в Україну звернутись до Страховика для вирішення питання про відшкодування медичних витрат з наданням наступних документів:
а) документа, що засвідчує особу Страхувальника (застрахованої особи);
б) заяви з викладенням обставин страхового випадку;
в) оригіналу страхового поліса;
г) оригіналу довідки медичного закладу (на фірмовому бланку закладу або з відповідним штампом) із зазначенням прізвища пацієнта, заключного діагнозу, дати звернення за медичною допомогою, тривалості лікування, переліку надання послуг, їх вартості та загальної суми медичних витрат;
д) рецепта, виписаною лікарем у зв’язку з даним захворюванням на придбання медикаментів зі штампом аптеки та зазначеною вартістю кожного препарату;
є) документів, що підтверджують факт оплати за лікування, медикаменти та інші послуги (штамп про оплату, касовий чек, банківська квитанція з зазначеною сумою на переказ тощо).
Рішення про здійснення страхової виплати або відмову у здійсненні страхової виплати приймається страховою компанією протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання всіх документів, зазначених у Договорі страхування та здійснює виплату страхового відшкодування протягом терміну, обумовленого Правилами страхування.


Повідомлення про настання страхової події

Заява на виплату


4. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Подзвонити в інформаційно-довідкову службу ПрАТ «СК «ОСТРА» за телефоном 0 800 501 -504 (цілодобово) або (048) 724-68-30, (050) 392-14-56 (з 9:00 до 17:30).

При настанні страхового випадку Страхувальник зобов’язаний письмово сповістити про це СК «ОСТРА» протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання страхового випадку.

Одержати першу медичну допомогу.
Звернути увагу, щоб подія була належним чином задокументована в медичній установі.

При оформленні документів дотриматись всіх формальних вимог: довідка повинна бути на бланку лікувальної установи (або мати відбиток кутового штампа установи), довідка повинна бути завірена підписом (з розшифровкою П.І.Б. і посади лікаря, що завірив довідку) і печаткою. Діагноз в довідці медичної установи повинен бути зазначений як можна більш повно.

До розгляду приймаються оригінали довідок.

Виплата страхового відшкодування Застрахованому здійснюється на підставі пред’явлення наступних документів:

  • оригінального договору страхування;
  • документа, що засвідчує особистість;
  • довідки медичної установи, що підтверджує факт настання страхового випадку.

Одночасно з документами (перерахованими в договорі) подається і заява про виплату, що може бути складене у вільній формі (з викладом всіх обставин події й конкретних вимог).

У заяві вказується бажаний спосіб виплати: готівкою з каси компанії або перерахуванням на рахунок у банку. В останньому випадку необхідно повідомити реквізити особового рахунку.

Якщо представлених документів з якоїсь причини виявиться недостатньо для ухвалення рішення, то Страховиком буде зроблений запит про надання додаткових документів.

Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом 15-ти днів з моменту одержання всіх необхідних документів.


Повідомлення про настання страхової події

Заява на виплату