Законодавча база

• Конституція України (прийнята на п’ятої сесії Верховної ради України 28.06.1996 р.) (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про страхування» №85/96-ВР від 07.03.1996 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» №1961-ІV від 01.07.2004 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» №2245-Ш від 18.01.2001 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про заставу» № 2654-XII від 02.10.1992 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про оренду державного та комунального майна» №2269-ХІІ від 10.04.1992 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-III від 12.07.2001 р. (зі змін. та доп.).
• Закон України «Про судову експертизу» №4038-XII від 25.02.1994 р. (зі змін. та доп).
• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» № 3565-VI від 05.07.2011 р.
• Закон України «Про акціонерні товариства» №514-VІ від 17.09.2008 р. (зі змін. та доп.).
• Постанова КМ України №624 від 19.08.2015 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса».
• Постанова КМ України №667 від 22.06.2011 р. «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України».
• Постанова КМ України №402 від 29.03.2002 р. «Про затвердження Порядку і правил обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї».
• Постанова КМ України №959 від 14.08.1996 р. «Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті».
• Постанова КМ України №232 від 03.04.1995 р. «Про затвердження Положення про порядок та умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).
• Постанова КМ України №1788 від 16.11.2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежно-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру».
• Постанова КМ України №733 від 01.06.2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів».
• Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 р. №565 «Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування».
• Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.01.2013 р. «Про внесення змін до порядку реєстрації договорів перестрахування».
• Розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.12.2015 р. № 3470 «Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 09 липня 2010 року № 566 «Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (щодо збільшення розмірів страхових сум за договорами ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподіяну майну – до 100 000 гривень на одного потерпілого та за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю – до 200 000 гривень на одного потерпілого).
• Рішення Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».
• Розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.02.2016 р. № 295 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо коригування фінансового результату до оподаткування».