Добровільне страхування цивільної відповідальності автовласника

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

СК «Остра» здійснює добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) на підставі Ліцензії АВ №528627, яка видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії з 07.04.2010 р. безстроковий та Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з його обов’язком відшкодувати заподіяну шкоду життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу.
Страховим випадком є подія, що відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування третій особі та яка настала під час та на місце дії Договору страхування, а саме:
- пред'явлення Страхувальнику третіми особами правомірних майнових претензій, які заявлені згідно з нормами законодавства, що до відшкодування збитків які сталися у зв'язку з експлуатацією визначеного в Договорі страхування транспортного засобу;
- набуття чинності рішення суду, згідно якому Страхувальник зобов'язаний відшкодувати збитки або витрати третіх осіб, якщо шкода чи збитки спричинені застрахованими ризиками.
Страховик виплачує страхове відшкодування, якщо страховий випадок, який став причиною заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну третім особам, стався у зв'язку з експлуатацією визначеного в Договорі страхування транспортного засобу та виник з таких причин (страхових ризиків):
- аварійного випадку з транспортним засобом (дорожньо-транспортна пригода, аварія, зіткнення, тощо);
- протиправних дій будь-яких осіб (крадіжка, пограбування, озброєний бандитський напад) відносно транспортного засобу чи осіб, які ним керують, та/або вантажу;
- стихійних явищ (удару блискавки, бурі, землетрусу, виверження вулкану, урагану, падіння метеорита);

Страхова сума (ліміт відповідальності) по кожному страховому випадку та загальний ліміт відповідальності за рік визначається за домовленістю Сторін.
Річний страховий тариф становить 0,1% - 0,5% від ліміта відповідальності (страхової суми) та залежить від типу транспортного засобу, території використання транспортного засобу, водійського стажу та віку особи, відповідальність якої застрахована, цілі та сфери використання транспортного засобу та інше.

Термін страхування – 1 (один) рік.


Правила СТРАХУВАННЯ

Заява на Страхування