Страхування фінансових ризиків

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

СК «Остра» здійснює добровільне страхування фінансових ризиків на підставі Ліцензії АВ №528625, яка видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії з 07.04.2010 р. безстроковий та Правил добровільного страхування фінансових ризиків.
Фінансовий або комерційний ризик - це ризик виникнення збитків суб'єкта господарської діяльності внаслідок невиконання контрагентами своїх зобов'язань по укладених угодах або зміни умов цій діяльності по незалежних від суб'єкта господарської діяльності обставинам.
Предметом договору страхування є майнові інтереси, пов'язані:
- з невиконанням (неналежним виконанням) контрагентами Страхувальника зобов'язань за договором (контрактом, угодою) між Страхувальником і контрагентом;
- з недотриманням умов і термінів виконання контрагентом Страхувальника фінансових зобов'язань за договором (контрактом, угодою) між Страхувальником і контрагентом;
- з недотриманням термінів установки і налагодження машин, устаткування, виконання робіт контрагентами Страхувальника за договором (контрактом, угодою) між Страхувальником і контрагентом;
- з невідповідністю поставлених Страхувальникові згідно умов договору (контракту, угоди) товарів, сировини, матеріалів, або наданих послуг (робіт) вимогам відповідних нормативних документів;
- з невиконанням (неналежним виконанням) контрагентами Страхувальника умов договорів про виконання робіт і / або надання послуг.
- з втратою або обмеженням майнових прав, прав власності на майно та інших прав за цивільно-правовими угодами.
- з порушенням (зміною) господарської (комерційної, підприємницької, статутний або інший) діяльності Страхувальника;
- з заподіянням Страхувальнику майнові збитків, втрат, витрат по будь-якої причини, в тому числі в результаті непередбачених простоїв виробництва, які виникли в зв'язку з поломкою обладнання, автотранспорту, відключенням електропостачання і водопостачання; погодних умов, які унеможливлюють або перешкоджають здійсненню господарської діяльності;
- інші фінансові і комерційні ризики, визначені договором страхування, виходячи із специфіки проведення господарської діяльності Страхувальником.
- з можливими збитками внаслідок ненавмисного невиконання (неналежного виконання) договірних зобов'язань;
- з втратою грошових коштів, доходів або прибутків;
-з виникненням збитків, в т.ч. недоотриманням очікуваного прибутку при виникненні перерви у виробництві.
Страхова сума (ліміт відповідальності) за договором страхування визначається за погодженням сторін, виходячи з суми, відповідно до укладеного між Страхувальником і його Контрагентом угодою (договором, контрактом), або в межах збитків, які Страхувальник поніс би при настанні страхового випадку.
Страховий тариф становить від 1,5% до 20% від страхової суми. Страховий тариф розраховується з урахуванням ризикових ознак окремої угоди, предмета укладеної угоди, характеру діяльності Страхувальника і його контрагента, їх платоспроможності та інших істотних факторів, які впливають на ступінь страхового ризику.
Страховий захист надається - підприємцям; суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності; туристичним підприємствам; виробникам; інвесторам житла (як фізичним, так і юридичним особам); фінансовим установам; аграрно-промисловому комплексу; державним, комерційним підприємствам і ін.


Правила СТРАХУВАННЯ

Заява на Страхування