Особисте страхування працівників пожежної охорони

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ ТА МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД).

СК «Остра» здійснює обов'язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) на підставі Ліцензії АВ №528616, яка видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії з 07.04.2010 р. безстроковий та Постанови КМУ № 232 від 03.04.1995 р. «Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)».

Страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) здійснюється з метою захисту їхнього життя та здоров'я під час виконання своїх обов'язків. Застрахованою особою визнається працівник відомчої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

Страховий випадок - загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, одержані під час ліквідації пожежі або наслідків аварії застрахованим, який виконував свої обов'язки згідно з наказом або дорученням.
Максимальний обсяг відповідальності страховика встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати застрахованого відповідно до його посади на дату страхування.

Максимальний страховий тариф становить 2 відсотки від страхової суми на кожного застрахованого.

За шкоду, заподіяну здоров'ю застрахованого внаслідок виконання ним обов'язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, страховик проводить одноразову виплату у разі встановлення застрахованій особі:
I групи інвалідності - 100 відсотків страхової суми;
II групи інвалідності - 90 відсотків страхової суми;
III групи інвалідності - 70 відсотків страхової суми.

При тимчасовій втраті працездатності внаслідок страхового випадку застрахованому виплачується 0,2 відсотка страхової суми за кожну добу, але не більше 50 відсотків страхової суми.

У разі загибелі або смерті застрахованого його спадкоємцям виплачується 100% страхової суми.


Заява на Страхування