Страхування відповідальності об'єктів підвищеної небезпеки

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ'ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ


СК «Остра» здійснює ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ'ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ на підставі Ліцензії АВ №528618, яка видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії з 07.04.2010 р. безстроковий та Постанови КМУ № 1788 від 16.11.2002 р.
Згідно із Законом України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (2245-14 від 18.01.2001 р.), а також з Постановою КМУ від 16.11.2002 р № 1788 в обов'язковому порядку повинна бути застрахована цивільна відповідальність суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

Відшкодуванню підлягає прямий збиток життю, здоров'ю та майну третіх осіб, а також природним ресурсам та навколишньому середовищу.
Залежно від відповідної категорії небезпеки, встановленої для контретних об'єктів підвищеної небезпеки, страхова сума (максимальна сума відшкодування завданих збитків) /страховий платіж (максимальний страховий тариф) становить:

Категорії небезпеки об'єктів підвищеної небезпеки Страхова сума, грн. Максимальний страховий тариф (відсоток від страховой суми) Максимальний страховий платіж, грн.
1-ї категорії небезпеки 11 560 000,00 грн. 0,44% 50 864,00
2-ї категорії небезпеки 4 046 000,00 грн. 0,18% 7 282,80
3-ї категорії небезпеки 2 601 000,00 грн. 0,12% 3 121,20

Заява на Страхування