Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

СК «Остра» здійснює ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ на підставі Ліцензії АВ №528615, яка видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії з 07.04.2010 р. безстроковий та Постанови КМУ № 733 від 01.06.2002 р.
Згідно Постанови КМУ № 733 від 01.06.2002 р. «Про затвердження порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» в обов'язковому порядку повинна бути застрахована відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних вантажів. Згідно вищевказаного Постанови, суб'єктами страхування є Страхувальники і треті особи, яким може бути завдано шкоди під час перевезення небезпечних вантажів. Страхувальниками є відправники небезпечного вантажу, перевізники небезпечного вантажу, одержувачі небезпечного вантажу, які зобов'язані укласти договір страхування зі Страховиком. Порядок і Правила проведення цього виду страхування, а також розміри страхових сум, страхових тарифів

затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 733 від 01.06.2002 р «Про затвердження порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезення небезпечних вантажів».