Страхування відповідальності за зброю

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ЧИ ІНШОМУ ЗАКОННОМУ ВОЛОДІННІ ЗБРОЮ, ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ТРЕТІЙ ОСОБІ АБО ЇЇ МАЙНУ ВНАСЛІДОК ВОЛОДІННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ЗБРОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ЗБРОЇ

СК «Остра» здійснює обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті на підставі Ліцензії АВ №528617, яка видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії з 07.04.2010 р. безстроковий та Постанови КМУ № 402 від 29.03.2002 р. «Положення про порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї».
Страхування цивільної відповідальності громадян України, які мають у власності зброю (в тому числі нагородну) здійснюється з метою відшкодування збитку, завданого третім особам внаслідок виникнення страхових випадків, що призвели до завдання шкоди життю, здоров’ю чи майну третіх осіб.
Страхувальники – громадяни України, які володіють, зберігають або використовують зброю.
Страховий випадок – подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним збитку, завданого третій особі чи її майну внаслідок володіння, зберігання або використання зброї.
Порядком і Правилами встановлені такі розміри страхових сум за договором:
за шкоду життю та здоров’ю кожної потерпілої третьої особи – 11 000,00 гривень;
за шкоду майну кожної потерпілої третьої особи – 30 000,00 грн.

Страховий тариф – у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.) терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в однієї людини.

Договір страхування може бути укладений на термін від одного до десяти років.
Відповідно, страховий платіж може складати від 17 до 170 грн. на одного застрахованого залежно від терміну страхування.